Privacy verklaring

/Privacy verklaring
Privacy verklaring 2018-09-05T12:57:31+00:00

Gedenk in stijl VOF, handelend onder de naam Royolz, KvK nummer 68967152, Stationsplein 8, Helmond, Nederland verzoekt u vriendelijk om de volgende juridische kennisgeving zorgvuldig te lezen, waarin zij uw gebruik van deze website uitlegt. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaarden wij dit als uw instemming met onze juridische kennisgeving. Royolz behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen en raadt u aan deze informatie regelmatig te controleren.

Verwerking & Verstrekking

Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Royolz draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn.
In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.

Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens. Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Royolz spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: info@royolz.com. Royolz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Beveiliging

Royolz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Royolz maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Royolz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Data wordt opgeslagen op servers binnen Nederland. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Royolz verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Gedenk in Stijl

Stationsplein 8
5701 PE Helmond
Nederland

Email info@royolz.com
KvK 68967152
BTW NL8576.67.737B01